งู คือ เลขอะไร

งู คือ เลขอะไร

งู คือ เลขอะไร ตีความ “ตัวเลข” จากปลูกข้าวยฝันลำดับที่เด็ดตามตำราฉบับโบราณ

งู คือ เลขอะไร ตีตัวเลขจากทำนายฝันเลขเด็ด

ฝันเห็นได้ชัดไก่ , หนู ทำนายฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 1 โดยจับเอา ก.ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรกของอักษรศัพท์แสงไทย นอกจากนั้น “หนู” หรือ “ชวด” ยังเป็นปีแรกของปีเกิดจาก 12 นักษัตรอีกต่างหาก

ฝันแสดงตัวกุ้ง ปลูกข้าวยฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 9 หากฝันเห็นได้ชัดปลาอยู่กับกุ้งด้วยก็จะต้องตีเป็นเลข 98

ฝันเห็นแก้ว , แก้วน้ำ , เพชร พลอย ทำนายฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 9

ฝันเห็นกษัตริย์ , พระราชินี , ประมุข , คนแก่ หรือผู้สูงอายุ , บิดา มารดา , พระพุทธภาพบูชา , พระผู้บริหารในโบสถ์ , พระแก้วมรกต เป็นต้น ทำนายฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 9 โดยที่พระราชินีนั้น ถ้าในฝันมีพระราชายืนประทับอยู่เคียงข้างจะตีเป็นหมายเลข 8 และกษัตริย์เป็นเลขลำดับ 9 โดยเหตุนี้การฝันในใบหน้าแบบนี้จะเป็นเลขลำดับ 2 ตัว คือ 98 หรือ 29 ก็ได้เช่นกัน

ฝันปรากฏกระแสน้ำ หรือ น้ำ ทำนายฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 2 โดยจับเอาจำนวนจากระดับของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม 4. ไฟ ด้วยเช่นกันถ้าฝันเห็นได้ชัดดิน ก็โดยส่วนมากจะดิ่งกับเลขลำดับ 1 หรือฝันปรากฏไฟก็มักจะดิ่งกับลำดับที่ 4

ฝันแสดงตัวก้านธูป , ดินสอ , ไม้ไผ่ , เสาเรือนโดดเดี่ยว หรือสิ่งอื่นที่มีลักษะเรียวยาว อาทิ เส้นหมี่ , เส้นเชือกที่ขึงตรง , เสาธงที่ไร้ธง , ไม้บรรทัด , ก้านไม้ขีด , บุหรี่ , ไม้เรียว ทำนายฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 1

ฝันแสดงตัวเก้าอี้ , โต๊ะ , กระเป๋าสัญจร , เตียงนอน , วิทยุ , หีบ ห่อ , สมุด , หนังสือ หรือสิ่งอื่นที่มีเค้าหน้าเป็นสี่เหลี่ยม ทำนายฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 4

ฝันปรากฏหน้าจอมปลวก หรือตัวปลวก ปลูกข้าวยฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็น 8

ฝันเห็นคนตาย , ศพ , โลงศพ ทำนายฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 4 ซึ่งในด้านอิทธิพลของจำนวนแล้ว ลำดับที่ 0 สามารถแทน 4 หรือหมายเลข 4 สามารถแทน 0 ได้ เพราะฉะนั้นการฝันเช่นนี้จะเป็นหมายเลข 4 หรือ 0 ก็ได้เหมือนกัน หากฝันเห็นได้ชัดคนแปลกลักษณะยและเปลี่ยนเป็นผีมักตีได้เป็น 6 โดยมาจาก “ผีหลอก” หรือ “ผีโกหก”

ฝันเห็นได้ชัดคราด , สามง่าม , ช้อน , ส้อม , คทา , รถสามล้อ , จั่วของหลังคา ปลูกข้าวยฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 3

ฝันเห็นได้ชัดจิ้งจก , ตุ๊กแก , จรวด , เจว็ดศาล , หน้าจอบ ทำนายฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขลำดับ 7 โดยจับเอาตัวอักษร จ.จาน ที่อยู่ในคำว่า 7 ส่วนตุ๊กแกก็ถือเอาไม้ตรีมีลักษณะสอดประสานกับเลข 7 ไทย

ฝันเห็นเต่า , ตะพาบ ปลูกข้าวยฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 4 แต่บางตำราก็ตีเป็นเลข 3 โดยเอาลักษณะของตัวอักษร ต.เต่า ที่ราวกับหมายเลข 3 ไทย

ฝันแสดงตัวนก ทำนายฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 6 ซึ่งไม่ได้ตีความจากตัวอักษร น.หนู ที่อาจพอๆกับ 1 แต่หยิบเอาการออกเสียง “นก” ที่สอดประสานกับ หก ที่มาจากคำว่า “วิหค” ที่มีความหมายว่านกก็เป็นไปได้

ฝันปรากฏเบ็ดตกปลา , ตัวเบ็ด , ไม้เท้าที่มีหัวโค้งงอเหมือนภาพตัว J , คันร่ม , สะพานโค้ง ปลูกข้าวยฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 6

ฝันแสดงตัวบันได ทำนายฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่านิยมจะเป็นหมายเลขคี่ อย่าง 3 , 5 , 7 , 9 เหตุเพราะบันไดโดยมากจะถูกทำให้มีจำนวนเป็นลำดับที่คี่ ด้วยเหตุดังกล่าวหากฝันแสดงตัวไปถึงความสูง หรือรู้จำนวนของขั้นบันไดได้ ก็คงจะมีคำจำกัดความเป็นเลขคี่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ฝันเห็นสตรีตั้งแต่วัยสาวถึงวัยกลางคน ปลูกข้าวยฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขลำดับ 5 แต่หากฝันปรากฏผู้หญิงสาวที่กำลังตั้งท้องโดยส่วนมากจะเป็นลำดับที่ 6 ส่วนผู้หญิงชรา หรือมารดามักจะเป็นเลขลำดับ 9

ฝันปรากฏพญานาค หรืองูใหญ่ ทำนายฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขลำดับ 5 โดยถือเอาชั้นของปีนักษัตร ถ้าฝันปรากฏงูเล็ก หรืองูทั่วไปทั่วไปมักจะเป็นหมายเลข 6

ฝันเห็นพลับพลา , บ้านเรือ , อาคาร , หลังคา ทำนายฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 7

ฝันแสดงตัวเทือกเขาสูงใหญ่ ปลูกข้าวยฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขลำดับ 9

ฝันปรากฏมือ หรือเท้าทาย ปลูกข้าวยฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 5 โดยหยิบเอาว่ามี 5 นิ้ว แต่หากฝันแสดงตัวแขน หรือขา มักตีเป็นหมายเลข 2 ซึ่งมนุษย์พวกเรามี 2 แขน 2 ขา ถ้าฝันปรากฏมือในหน้าตาที่กำแน่น หรือกำหมัดเป็นกำปั้น มักตีเป็นเลขลำดับ 6 หรือลำดับที่ 9 ถ้าฝันปรากฏสิ่งใดที่ใช้มือจับ อาทิ จับปลา , จับสิ่งของ ให้หยิบเอาหน้าตาของการจับแทนเลข 7 ดังเช่น จับปลา ก็จะต้องเป็นเลขลำดับ 87 หรือ 78 เพราะปลาจะแทนจากเสียงด้วยลำดับที่ 8

ฝันเห็นได้ชัดมงกุฏ , หมวก , ชฎา หรือธงที่ปักอยู่ปลายยอด ปลูกข้าวยฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นลำดับที่ 9 เพราะเหตุว่าเป็นของที่อยู่สูง

ฝันปรากฏเรือ ปลูกข้าวยฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 5 ที่อาจจะมาจากการพิจารณาว่า ร.เรือ นั้นมีความสอดประสานกับลำดับที่ 5 อารบิคก็เป็นได้

ฝันเห็นได้ชัดวงแหวน , กำไลข้อมือ , กจำลอง , หลุม บ่อ หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลม ปลูกข้าวยฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 0 แต่ในบางตำราก็พูดว่าแหวนนั้นตีได้เป็นเลขลำดับ 6 โดยมองว่า ว.แหวน นั้นใกล้เคียงกับเลข 6 ไทย

ฝันมีความเห็นว่าวจุฬา ปลูกข้าวยฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 5 เพราะเหตุว่าส่วนปลายของว่าวมีทั้งสิ้น 5 มุมคล้ายดาว แต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า หรือว่าวอีลุ้ม ส่วนมากจะตีได้เป็นหมายเลข 4 เนื่องมาจากมี 4 มุม

ฝันเห็นแว่นตา , ถันนมของสตรีทั้ง 2 ข้าง , ปาก , เป็ด , คนกอดอก หรือห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ทำนายฝันหมายเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลข 8 โดยจับเอาตามใบหน้าและตัวอักษร เช่น แว่นตามีหน้าตาเป็นวงกลม 2 วงต่อกัน หรือนมก็มีสองข้าง ส่วนปากและเป็ดก็หยิบเอาตัวอักษร ป.ปลา แทนเสียงของคำว่า “แปด”

ฝันแสดงตัวเสื้อ , กางเกง , ตะเกียบเป็นคู่ , รางรถไฟ , รองเท้าทาย (เป็นคู่) ปลูกข้าวยฝันเลขเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขลำดับ 2 โดยจับเอาว่าสิ่งพวกนี้มีเลขเป็นคู่ คือ 2 ยกตัวอย่างเช่น กางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าควรจะมีคู่ คือ 2 ข้าง

ฝันปรากฏสุนัข , วัว , ควาย , สัตว์สี่เท้าทาย , เรือ ทำนายฝันเลขลำดับเด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข 4 แต่จำเป็นจะต้องพิจารณาว่าสัตว์พวกนี้อยู่ด้านใน 12 ปีนักษัตรหรือไม่ ดังเช่นว่า ปีชวด – ปีกุน ให้ถือ ชวด (หนู) เป็นลำดับที่ 1 , ฉลู (วัว) เป็นลำดับที่ 2 , ขาล (เสือ) เป็นเลข 3 , เถาะ (กระต่าย) เป็นหมายเลข 4 , มะโรง (งูใหญ่) เป็นเลข 5 , มะเส็ง (งูเล็ก) เป็นเลขลำดับ 6 , มะเมีย (ม้า) เป็นลำดับที่ 7 , มะแม (แพะ) เป็นลำดับที่ 8 , และวอก (ลิง) เป็นหมายเลข 9, ส่วนระกา (ไก่) เป็นเลขลำดับ 1 หรือหมายเลข 10, จอ (สุนัข) เป็นเลขลำดับ 11 หรือลำดับที่ 4, กุน (หมู) เป็นหมายเลข 12 หรือหมายเลข 4

ฝันเห็นอุจจาระ ทำนายฝันลำดับที่เด็ดตีเอาไว้ว่าเป็นเลขคี่ แต่ให้พิจารณาว่าตัวเลขนั้นมาก หรือเล็กน้อยแล้วค่อยตีคำอธิบายศัพท์ ดังเช่น เห็นได้ชัดน้อยอยู่ประมาณ เลขลำดับ 1 หรือเลข 3 หากปรากฏมากก็ตีเป็นลำดับที่ 5 หรือเลข 7 ไม่ถึงหมายเลข 9

จำนวนจากคำปลูกข้าวยฝันที่พวกเรานำมาฝากกันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำราที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อและการตีคำนิยามแบบโบราณ ซึ่งข้อมูลล้วนตามแต่จึงควรใช้วิจารณญาณก่อนที่จะจะเชื่อเรื่อง โดยตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุและผล ไม่งมงายมากจนเกินความจำเป็น

 

topgifs